WĘDKARZ ROKU 2022

Wędkarz roku 2022
                             
      spł.`    spł.  spin. spł. spin ukleja spin, spł. karp spin, spin suma pkt.  miejsce
Lp. Nazwisko i imię  09.04. 23.04. 07.05. 28.05. 05.06. 25.06. 03.09. 25.09. 01.10. 16.10. 22.10. 22.10 22.10. 22.10. 22.10.
1. Tołoczko Krzysztof 4 2 10 1 5 2 6 6 1 4 1 42 1
2. Wyszyński Krzysztof 2 5 1 7 1 9 5 14 11 3 3 61 2
3. Gankowski Ryszard 1 1 10 3 3 9 12 8 11 1 4 63 3 3
4. Paszkowski Bogdan 7 11 10 3 2 9 7 1 3 2 12 67 4
5. Balcerzak Tadeusz 5 7 10 11 4 2 2 14 11 15 2 83 5
6. Murawski Janusz 6 11 11 5 10 9 7 3 11 14 5 92 6
7. Gielniewski Zbigniew 13 11 11 2 10 9 4 14 4 5 12 95 7
8. Gruczek Michał 8 4 10 11 11 10 12 4 2 15 13 100 8
9. Długosz Lucjan 3 6 10 12 10 1 12 10 11 14 12 101 9
10. Karczewski Karol 9 3 11 12 11 10 3 7 11 15 13 105 10
11. CZARNECKI Kamil 14 12 11 12 11 10 12 5 5 15 12 119 11
12. IREK Zbigniew 14 12 11 5 11 10 11 15 5 14 12 120 12
13. Kaczorek Grzegorz 14 12 11 12 11 10 12 2 10 15 12 121 13
14. Czechoski Adam 10 12 11 12 11 10 1 15 11 15 13 121 13
15. Rozbicki Adam 13 12 11 11 10 10 12 9 11 14 13 126 15
16. IREK Andrzej 14 12 10 12 11 10 11 15 11 14 12 132 16
17. BUCZYŃSKI Grzegorz 14 12 11 12 11 10 12 15 11 14 12 134 17
18. Milczarek Zbigniew 14 12 11 12 11 10 12 15 10 14 13 134 17
19. Kaczmarek Karol 14 12 10 12 11 10 12 15 11 15 12 134 17
20. GRELA Michał 14 12 11 12 11 10 12 15 10 15 13 135 20
Liczba startujących 12 10 9 10 9 8 10 13 9 13 11 X X
 
                               
             
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

=