Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze 23.10.2021.