Regulamin klasyfikacji "WĘDKARZ ROKU 2022

Regulamin klasyfikacji "WĘDKARZ ROKU" Koła Nr 32

1. Celem rankingu "Wędkarz Roku" jest propagowanie sportu wędkarskiego oraz angażowanie

    członków Koła w działalność statutową i społeczną stowarzyszenia.

2. Klasyfikacja "Wędkarz Roku" stanowi podsumowanie startów wędkarzy w zawodach sportowych Koła

    oraz wskazanie najlepszego i najwszechstronnego wędkarza w roku 2022.

3. W zawodach zaliczanych do klasyfikacji "Wędkarz Roku"  uczestniczą członkowie

    Koła Nr 32, którzy wykupili składki za bieżący rok.

4. Zawodnik, który brał udział w zawodach przynajmniej jeden raz w roku zostanie sklasyfikowany

    w rankingu o tytuł "Wędkarza Roku".

5. Punktacja:

        5.1   Punktacja w zawodach liczona jest w przy minimum 10 starujących, według tzw. punktacji ujemnej.

        5.2   Za zdobycie I miejsca w danych zawodach, zawodnik otrzymuje 1 punkt. Za każde następne

                miejsce zawodnik otrzymuje ilość punktów zgodną z zajętym miejscem.

                Przy liczbie 10 zawodników z rybą, ostatni zawodnik otrzymuje 10 pkt.

        5.3   Zawodnik, który startował w zawodach, ale nie złapał żadnej ryby otrzymuje liczbę punktów

                według wzoru: liczba startujących w zawodach + 1 pkt.

        5.4   W przypadku braku startu w zawodach lub dyskwalifikacji zawodnik otrzymuje

                liczbę punktów: liczba startujących w zawodach + 2 pkt.

        5.5   Wynik końcowy stanowi suma punktów zdobytych w poszczególnych zawodach. O zajętym

                miejscu decyduje najmniejsza liczba zdobytych punktów we wszystkich zawodach sezonu 2022

                (mniejsza suma zdobytych punktów daje wyższe miejsce w konkursie).

        5.6   W przypadku zdobycia jednakowej ilości punktów przez dwóch lub więcej zawodników o wyższym 

               miejscu decyduje większa ilość startów. Jeżeli ilość zdobytych punktów i ilość startów w zawodach

               będzie równa, decyduje łączna waga/liczba punktów (spinning) złowionych ryb. W przypadku równej

               wagi/liczby punktów (spinning) złowionych ryb zawodnicy otrzymują miejsce ex-aequo.

6.  W klasyfikacji na koniec sezonu odliczany będzie jeden najsłabszy wynik z całego cyklu zawodów.

7.  Zawodnik, który uzyskał najmniejszą sumę punktów w całym cyklu zawodów zdobywa tytuł

     "WĘDKARZA ROKU 2022".

8.  Aktualny ranking współzawodnictwa prowadzony na podstawie protokołów z zawodów jest publikowany

    na bieżąco na stronie internetowej Koła w zakładce "Wędkarz Roku 2022".

9.  Wędkarz, który zajął pierwsze miejsce w rocznym współzawodnictwie otrzymuje tytuł "Wędkarza Roku"

     w danym sezonie wędkarskim, dyplom, puchar z imienną dedykacją oraz nagrodę w postaci opłacenia

     składek wędkarskich na następny rok.

10. Na wszystkich zawodach z cyklu Wędkarz Roku, obowiązuje regulamin ustalony przez organizatora

     oraz Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb.

11. Ogłoszenie wyników i wręczenie pucharu i dyplomu odbywa się na Walnym Zebraniu Członków Koła.

                                                                                Zarząd Koła PZW Nr 32

                                                                                  Warszawa Bielany

 

 

 

                                                  aktualna klasyfikacja rankingu "Wędkarz Roku  2021"
                             
    spin. spław. spin. spin. spław. spin.              
Lp. Nazwisko i imię  16.05. 23.05. 19.06. 12.09. 26.09. 17.10.           suma  miejsce
1. Wyszyński Krzysztof 13 1 3 2 1 11           34 2
2. Paszkowski Bogdan 13 3 1 4 3 11           35 3
3. Gankowski Ryszard 13 8 2 12 1 11           47 6
4. Długosz Lucjan 1 8 13 12 4 11           49 7
5. Tołoczko Krzysztof 3 8 4 1 10 2           28 1
6. Balcerzak Tadeusz 13 2 13 12 5 11           56 8
7. Gielniewski Zbigniew 5 5 13 2 7 11           43 4
8. Murawski Janusz 4 7 13 12 6 1           43 4
9. Przygoda Jerzy 14 8 14 13 10 12           71 15
10. Komuda Rafał 14 8 13 13 10 12           70 12
11. Wnęk Jakub 14 8 13 13 10 12           70 12
12. Bożyk Michał 13 4 13 12 8 11           61  15
13.   13 8                   104 11
14.     8                     97 10
15.     8                   117 16
16.     8                   111  14