egzaminy na kartę wędkarską

 

Organizujemy egzaminy na kartę wędkarską

       Opłata za egzamin na kartę wędkarską wynosi 30 pln, dla osób do lat 16 – bezpłatnie

                 Egzaminy na kartę wędkarską przeprowadza komisja egzaminacyjna

                                                             na Ursynowie

                   w Ośrodku Wsparcia i Integracji (na czas pandemii - zawieszono)

                                       ul. Belgradzka 33 ( szary budynek obok kościoła)

                                   w trakcie zbierania składek, w godzinach 17:00-19:00

                                            lub po umowieniu się telefonicznym.

        z członkiem komisji egzaminacyjnej  kol. Bogdan PASZKOWSKI tel. 501-138-945,

 na Wawrzyszewie ul. Petofiego 3 (siedziba Rady Osiedla) - zawieszono na czs pandemii

informacje udzieli kol. Michał Bożyk tel. 696-492-311 - przewod. komisji egzaminacyjnej.

oraz na bieżąco

W sklepie wędkarskim "FOTOS", Bielany ul. Reymonta 23 - tel. 399-500-202.

( w godzinach pracy sklepu od poniedziałku do soboty )

 OPŁATĘ ZA EGZAMIN NALEŻY WNOŚCIĆ NA PONIŻSZE DANE!!!

                         ODBIORCA: O k r ę g  M a z o w i e c k i  P Z W

u l . T w a r d a  4 2 ,  0 0 - 8 3 1  W a r s z a w a

NR KONTA: 1 1  1 0 9 0  2 5 7 4  0 0 0 0  0 0 0 6  4 4 0 0  0 2 8 1

KWOTA: 30 , 00 pln

 TYTUŁEM: O p ł a t a  e g z a m i n a c y j n a  K o ł o  n r  32

TUTAJ MOŻESZ POBRAĆ GOTOWY DRUK DO WPŁATY......

                      Odbiór karty :  Urząd Miasta St. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska
                      Plac Bankowy 2, piętro XIX, pokój 1903 (błękitny wieżowiec)
                      tel. 22 44-32-580,     godziny pracy:  poniedziałek - piątek: 8:00-16:00

           Szczegółowe informacje w sprawie wydawania kart wędkarskich na stronie:

  http://www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie/sprawa-w-urzedzie/wydawanie-kart-wedkarskich