Władze koła

         WŁADZE I ORGANY KOŁA Nr 32          

               KADENCJA 2022 - 2025

                     ZARZĄD KOŁA

Zbigniew GIELNIEWSKI - prezes  tel: 602-199-294

Tadeusz BALCERZAK - vice prezes  tel: 509-537-126

Krzysztof TOŁOCZKO - sekretarz, tel: 601-199-342

Lucjan DŁUGOSZ - skarbnik,   tel: 606-892-222

Janusz MURAWSKI - gospodarz,  tel:  604-608-144

Bogdan PASZKOWSKI - kapitan sportowy,   tel: 501-138-945

Grzegorz KACZOREK - członek zarządu,  tel:  696-445-902

                 KOMISJA REWIZYJNA

Bogdan URBANIAK - przewodniczący,  tel: 501-624-055

 - sekretarz

Ryszard GANKOWSKI - członek

                 SĄD KOLEŻEŃSKI

Dariusz PODRASZKA - przewodniczący,  tel: 691-0343-902

Krzysztof WYSZYŃSKI - sekretarz

Grażyna PASZKOWSKA - członek

           Rzecznik Dyscyplinarny  

  Krzysztof MAJEWSKI - tel.  606-542-446 

             Komisja Egzaminacyjna

Tadeusz BALCERZAK  -  przewodniczący,  tel:  509-537-126

Bogdan PASZKOWSKI  -  członek

Krzysztof MAJEWSKI  -  członek

              DANE DO FAKTURY

             OKRĘG MAZOWIECKI

POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO

                w Warszawie,   Koło 32

   ul.Twarda 42,  00-831 Warszawa

          NIP:  527-10-20-661,