egzaminy na kartę wędkarską

 

Organizujemy egzaminy na kartę wędkarską

Opłata za egzamin na kartę wędkarską wynosi 30 pln, dla osób 14-16 lat – bezpłatnie

Egzaminy na kartę wędkarską przeprowadza komisja egzaminacyjna

na URSYNOWIE - kol. Bogdan Paszkowski tel. 501-138-945

         ( lub po telefonicznym umówieniu),

na  Wawrzyszewie (Bielany)

w sklepie wędkarskim "FOTOS" ,  ul. Reymonta 23

od poniedziałku do soboty w godzinach pracy sklepu      

oraz kol. MichaL Bożyk tel. 694-492-311

 po telefonicznym umówieniu)

 OPŁATĘ ZA EGZAMIN NALEŻY WNOŚCIĆ PRZEKAZEM POCZTOWYM NA PONIŻSZE DANE!!!

           ODBIORCA: O k r ę g  M a z o w i e c k i  P Z W

u l . T w a r d a  4 2 ,  0 0 - 8 3 1  W a r s z a w a

NR KONTA: 1 1  1 0 9 0  2 5 7 4  0 0 0 0  0 0 0 6  4 4 0 0  0 2 8 1

KWOTA: 3 0 , 0 0 pln

 TYTUŁEM: O p ł a t a  e g z a m i n a c y j n a  K o ł o  n r  32

Odbiór karty

(zaświadczenie egzaminacyjne, opłata 10 zł + zdjęcie do leg.)

Urząd Miasta St. Warszawy
Biuro Ochrony Środowiska
Plac Bankowy 2 (Błękitny wieżowiec, piętro 21
godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 8:00-16:00

 

 

 

Wasze komentarze (0)